PREHĽAD ZAPOJENÍ DNC sieť WHN13.4+TNC135 a FNG63+TNC407 v MP servis, s.r.o. Chrást u Chrudimi CZ.

WHN13.4+TNC135, FNG63+TNC407 >>
Zapojenie stroja WHN13.4 s riadiacim systémom Heidenhain TNC 335 do DNC siete v TEAM INDUSTRIES LIPANY.

V decembri 2009 bol v TEAM INDUSTRIES prevádzka Lipany, zapojený uvedený stroj do DNC siete pomocou ETRANSu. Riadiaci systém TNC335 je prepojený cez rozhranie RS 232, ktoré komunikuje v FE móde, pomocou heidenhain protokolu s Etransom. Etrans je zapojený do podnikovej LAN siete, na ktorej je nainštalovaný FTP server na pracovisku NC technológa- programátora. Obsluha si môže priamo z uvedeného PC sťahovať, alebo odosielať NC programy.


Aplikácia programovacieho systému NC_PROG v KOPAST, s.r.o. Zvolen.

V novembri 2009 bol do spoločnosti KOPAST, s.r.o. Zvolen, dodaný a odovzdaný do prevádzky systém NC_PROG na tvorbu NC programov pre stroj VR5N s riadiacim systémom NS315. Programy sa tvoria pomocou nainštalovaného procesora a postprocesora na notebooku s nadstavbou pre prenos NC programov do TRANSu, ktorý je nainštalovaný na rozvádzači vrtačky VR5N a simuluje čítačku diernej pásky CONSUL.

Zapojenie stroja FFDQ 125, TOS Kuřim do DNC siete v JMB s.r.o. Piesok.

V máji 2009 bol v JMB s.r.o. Piesok zapojený do DNC siete stroj FFDQ 125 tzv. dvojča s riadiacimi systémami SINUMERIK 840. Stroj je pomocou ethernet rozhrania pripojený do podnikovej LAN siete, na ktorej je zapojený aj DNC server (PC na ktorom sú adresáre pre ukladanie NC programov pre jednotlivé stroje). NC programátor môže priamo ukladať NC programy do adresára OBROBKY na stroji. Sieťové rozhranie stroja je nastavené tak, že pomocou bežiaceho programu PC ANYWHERE a cez podnikový ROUTER je možné z vonku cez internet pristupovať do systému a robiť diagnostiku na diaľku.
Náhrada čítačky diernej pásky ACRAREAD na stroji CINCINNATI MILACRON

Vo firme NIROTECH s.r.o. Veľké Zálužie, bolo v marci 2009 zrealizované prepojenie TRANSu s RS ACRAMATIC 900. Simulácia dierovača je vyriešená prepojením sériového výstupu PUNCH z RS a konektorom na TRANSe pre simuláciou sériového dierovača.

Simulácia čitačky diernej pasky ACRAREAD, musela byť riešená prevodníkom napäťových úrovní ( log 0 =0V, log 1 =24V na TTL úrovne), ktorý je zapojený medzi výstupom TRANSu na simuláciu diernej pásky a konektorom na vstup údajov z čítačky diernej pásky do RS. TRANS bolo nevyhnutné nastaviť pomocou príslušných konštánt, aby sa správal presne tak ako uvedená čítačka diernej pásky.TRANS je mechanicky prichytený na ovládací panel RS stroja. NC technológ pomocou komunikačnej nadstavby TRANS DNC a prepojovacích káblov robí prenosy pomocou mobilného notebooku.
Prepojenie dvoch DNC sietí vo SCHWER Fittings, s.r.o. Martin

Koncom minulého roka 2008 bola zrealizovaná WIFI DNC sieť u zákazníka SCHWER Fittings, s.r.o v novej prevádzke MARTIN-PRIEKOPA. V uvedenej WIFI DNC sieti je zapojených 5 ks strojov s riadiacimi systémami FANUC. WIFI DNC sieť je riadená lokálnym DNC servrom, na ktorý je pripojený WIFI prístupový bod. DNC server je cez DSL router pripojený do internetu. Zákazník ma hlavnú prevádzku priamo v Martine, kde má taktiež DNC sieť. Táto hlavná sieť je riadená DNC servrom, ktorý je zapojený v LAN sieti. V tejto sieti je taktiež prístup na internet cez DSL router. NC programátor môže priamo z hlavnej prevádzky posielať NC programy cez internet do DNC WIFI v prevádzke Martin - Priekopa, v prostredí TransDNC, pričom adresáre pre ukladanie NC programov vo WIFI DNC Martin - Priekopa sú mapované pomocou FTPdrive.Pripojenie SPT16NC a SPS25NC s TRANSami v CSM Tisovec, a.s.

V CSM Tisovec, a.s., boli na základe požiadavky v novembri 2008 prepojené 2 kusy NC strojov SPT16NC s riadiacimi systémami NS660 pomocou mechanických prepínačov na jeden TRANS. Stroje sú obsluhované manuálne obsluhou tak, že podľa potreby prepínajú simuláciu čítačky a simuláciu dierovača na prvý , alebo na druhý stroj. Obdobne sú zapojené aj 2 ks strojov SPS25NC s riadiacimi systémami NS642 na druhý TRANS. NC programy do Transov sa prenášajú pomocou prenosného notebooku.WIFI DNC sieť v STROJCHEM, a.s. Svit

Na základe požiadavky objednávateľa STROJCHEM, a.s SVIT sme začali budovať 1.ETAPU WIFI DNC siete.
V sieti sú zapojené nasledovné stroje: